Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Fysioterapia Tuomas Repo (Y-tunnus 1871912-8)
Valtakatu 30 (Kauppakeskus Opri 2. kerros)
53100 Lappeenranta
Puh. 050 3782481

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomas Repo
info@fysiorepo.fi
Puh. 050 3782481
Heinjoenkatu 10 as 4
53550 Lappeenranta

3. Rekisterin nimi
Fysioterapia Tuomas Revon potilas – ja asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri sisältää asiakkaan tiedot, hoitokirjaukset ja palautteet. Vuoden 2019 alusta alkaen tiedot rekisteröidään sähköiseen Diarium-asiakastietojärjestelmään. Aiemmin tiedot kirjattu manuaalisesti. Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnitteluun ja seurantaan sekä rekisterin pitäjän toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

5. Rekisterin tietosisältö
Potilas-/asiakasrekisteri: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja alaikäisen huoltaja. Asiakkaiden henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja yrittäjällä salassapitovelvollisuus. Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

6. Tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Joskus lisänä lääkärin hoitolähete. Terapeutti kirjaa asiakkaan hoitoon liittyviä toimenpiteitä.

7. Tietojen luovutus
Tietojen luovutus perustuu aina asiakkaan omaan suostumukseen. Jos asiakas tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille lähetetään (sopimuksen mukaan) palaute
asiakkaan hoidosta. Palautteesta ilmenee asiakkaan henkilötiedot, alkutilanne hoitoon hakeuduttaessa, fysioterapiajaksolla toteutetut tutkimukset ja hoito sekä asiakkaan
tilanne ja jatkosuunnitelmat fysioterapiajakson päättyessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Manuaalisesti kirjattu aineisto säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Sähköisesti kirjatut tiedot on tallennettu Diarium-asiakastietojärjestelmään. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Verkossa tiedot siirretään salatulla SSL-yhteydellä.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mahdollisen tietojen korjaamisvaatimuksen voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää Fysioterapeutti Tuomas Repoa lähettämästä tietoa yrityksen toiminnasta. Lisäksi asiakas voi kieltää terapeuttia lähettämästä hänelle sähköpostia. Kieltäytymisen voi ilmoittaa käynnin yhteydessä tai kirjallisesti.

12. Evästeet
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

© fysiorepo

YHTEYSTIEDOT

fysioterapeutti/psyykkinen valmentaja
Tuomas Repo (1871912-8)
Standertskjöldinkatu 1
(Louhos Training)
Tietosuoja- ja rekisteriseloste

E-Passi